LÆREN OM METODIKKEN

METAFILOSOFIEN BAG DEN USYNLIGE VIDEN –
DEN KOMBINEREDE BEVIDSTHED BAG FREMTIDENS INTELLIGENTE ENTREPRENØRSKAB ”INNOVATORY” &
LEDERSKAB MED KOMBINERET INTELLIGENS –
OPERATIONELT OG EMOTIONELT(MANAGEMENT)

Vores Adviseringsmetode giver Dig Diagnostiske-, Justerings- & Supportprogrammer
& Værktøjer, der er Baseret på Vores Intelligente Algoritme.
Vores Intelligente Algoritme kan Bruges som Navigerende Kompas
til at Bruge den Kombinerede Intelligens.

Dette er Relevant for:
Elite Lederen, Den Ledende Politiker,
Den Ledende Sublime Entreprenør,
Den Ledende Justeringsadvisor,
Ledende Innovatør, Ledende
Self(Management) – Personlig “Evolvement” –
One to One.

Det Mønster, som Din Underbevidsthed Tegner,
Viser Dig det Mønster i Systemet, Du Skaber eller Interagerer med –
den Usynlige Løsning på den Blinde Vinkel i ethvert
Organisk eller Ikke-Organisk System(DQ1+DQ2+DQ3+DQ4)

NATASHA B. LAJEVARDI

At mestre hvordan Du Kan Skabe et Intelligent
Lederskab, ”Innovatory” & Entreprenørskab
med Operationel & Emotionel(Management),
Teorien der Skaber Muligheder for Ved(varende)
måder til at Lede, Skabe og Transformere

NATASHA B. LAJEVARDI

Begribelse af Forståelses(evne) Afhænger af,
om du Dømmer Tilstanden, som Du ser den,
eller om Du søger efter Mulige Evner til
at Forstå den Viden, som Tilstanden
repræsenterer, og som Du
endnu ikke har Integreret i Dig

NATASHA B. LAJEVARDI

JUSTERINGSVÆRKTØJER

De Metodiske Værktøjer Vi Bruger i Aer Diagnostiske-, Justerings-
and Supportprogrammer baseret på Vores Intelligente Algoritme.
Algoritmen Kombinerer og Kalkulerer en Operationel & Emotionel Tilstand i
et System – EAI – Emotionel Algoritme Intelligens & DAI – Digital Algoritme Intelligens,
der tilsammen Skaber en Balanceret Operationel & Emotionel Kapacitet i Ethvert System.
Et System i Balance Skaber Muligheder for Vækst, Forandring, Innovatory og Integration,
der kan vise Os Mulighederne for at Skabe en mere Balanceret Tilstand i
ethvert Organisk eller Ikke-Organisk System.
Det giver Os også Muligheden for at Skabe et mere Harmonisk Personligt og Professionelt Liv.

”Resilient” Transformativ Bevidsthed
Mestrer Perspektivering ved at Diagnosticere,
Advisere og Transformere
”DEN” med Kombineret Intelligent(Management)
Operationel & Emotionel(Management)

NATASHA B. LAJEVARDI

  • REJECTION
  • PHASED OUT
  • BALANCE
  • GROWTH
REJECTION
PHASED OUT
BALANCE
GROWTH
  • GROWTH
  • PAST
  • PRESENT
  • FUTURE

Kvaliteten af en Ved(varende)
Energitilstand er Afhængig af
Dens Bevidsthedstilstand/Intelligenstilstanden

NATASHA B. LAJEVARDI

5
POINT
EAI VÆKST
78
%
SANDSYNLIGHED FOR FORANDRING
43
%
DAI SANDSYNLIGHED FOR VÆKST
-33
%
DAI SANDSYNLIGHED FOR AFVIKLING

Energi er også et Redskab til at Forme en Forståelses(evne) af en
Tilstand/Tilstanden af en Omstændighed – Viden

NATASHA B. LAJEVARDI

VIDEREFORMIDLING AF JUSTERINGSVÆRKTØJER

”Conscious Leader” –
Hvordan man også Kan være en
Innovativ Leder på Eliteplan –
Divergerende Ledelse –
Den Innovative Elite Leder, der Mestrer
Bevidstheden – Den Observante,
og alle Evnerne – Observationer
med henblik på at Mestre de Energiske Evner

NATASHA B. LAJEVARDI

TILSTANDE

PASSION – VÆKST
FIASKO – AFVIKLING
SUCCESS – BALANCE
MODSTAND – AFVISNING
MOTIVATION – FORANDRING – SÅR(BARHED)

KOMBINERET TILSTAND

PASSION – VÆKST(FIASKO – AFVIKLING)
FIASKO – AFVIKLING(PASSION – VÆKST)
SUCCESS – BALANCE(MODSTAND – AFVISNING)
MODSTAND – AFVISNING(SUCCESS – BALANCE)
MOTIVATION – FORANDRING – SÅRBARHED(KOMBINEREDE EVNER)

FORANDRING   

VARIABEL FORANDRING
KONSTANT FORANDRING
SKOFTENDE FORANDRING
KOMBINERET FORANDRING
MOTIVERENDE FORANDRING

En Persons Individuelle Transformation
og Vækst med Udviklende Forståelses(evne)
er det første skridt mod en Fremtidsorienteret
Løsning for at kunne Udvikle og Vækste
i Privat- og Erhvervslivet

NATASHA B. LAJEVARDI

KONSTANT TILSTAND

GROWTH

43
%
PAST GROWTH
4.7
PRESENT GROWTH

KONSTANT TILSTAND

REJECTION

-37
%
PAST REJECTION
3.7
PRESENT REJECTION

KONSTANT TILSTAND

PHASED OUT

-33
%
PAST PHASED OUT
3.3
PRESENT PHASED OUT

KONSTANT TILSTAND

BALANCE

48
%
PAST BALANCE
4.5
PRESENT BALANCE

Ledende Intelligent Bære(dygtighed)
som en Passioneret Visionær Person, Skaber en Ledende Innovator,
som opbygger en Bære(dygtig) ”Business Innovatory” og
Navigerer på en Progressiv Måde med Personlig/Forretningsmæssig Vækst

NATASHA B. LAJEVARDI

SKIFTENDE TILSTAND

INTELLIGENT ALGORITME EAI & DAI

SUPPLERENDE OG KOMPLEMENTÆR METODISK RÅDGIVNING
OPDATERET URGAMMEL VIDEN SOM SKABER KOMBINERET INTELLIGENS DER ER EN DEL AF LØSNINGEN TIL FORANDRING
En del af Løsningen på Vedvarende skiftende Ændringer –
Videreudvikling af vores enkle Måde at forstå vores Intelligens
på en Håndgribelig Måde at Håndtere og Integrere
Kombineret Intelligens – Kombineret Bevidsthed –
Fremtidens Videnskab – Bære(dygtighed) for at aktivere og udvikle vores evner til:

Bære(dygtighed)
Innovations(evne)
Integrations(evne)
Kapacitets(evne)
Helheds(evne)
Tilfældigheds(evne)
Divergens(evne)

Individuelt Indre Skift,
Ved(varende) Forandring, Transformation,
Indre Styrke og Vækst er Forbindelsen
til Fremtiden med et Udviklende ”Mindset”.
Den Bære(dygtige) Person – Selv(Management)

NATASHA B. LAJEVARDI

VARIABEL TILSTAND

GROWTH-BALANCE

43
%
GROWTH
8
MOTIVATION FOR CHANGE IN GROWTH
33.3
%
GROWTH FROM PAST -> FUTURE

VARIABEL TILSTAND

PHA. OUT-BALANCE

-33
%
PHASED OUT
9
MOTIVATION FOR CHANGE IN PHASED OUT
-68.3
%
PHASED OUT FROM PAST -> FUTURE

VARIABEL TILSTAND

REJECTION-GROWTH

-37
%
REJECTION
10
MOTIVATION FOR CHANGE IN REJECTION
-75.7
%
REJECTION FROM PAST -> FUTURE

VARIABEL TILSTAND

REJECTION-PHA. OUT

48
%
BALANCE
9
MOTIVATION FOR CHANGE IN BALANCE
55.5
%
BALANCE FROM PAST -> FUTURE

Simplicitet er Resultatet af en Kompleksitet, som Skaber Muligheder for mange Forskellige Slags Simpliciteter, som igen er Resultaterne = Opnåelse af Mål

NATASHA B. LAJEVARDI

DEN KOMBINEREDE INTELLIGENS

07-DUALITY SICENCE-INTELIGENCE QUOTIENT
25
% DQ1
DUALITY SCIENCE QUOTIENT
09-DIGITAL SICENCE-INTELIGENCE QUOTIENT
25
% DQ 2
DIGITAL SCIENCE QUOTIENT
10-INTELIGENCE QUODIRECT SICENCE-TIENT[2]
25
% DQ 3
DIRECT SCIENCE QUOTIENT
08-mangler navn
25
% DQ 4
DOMESTIC SCIENCE QUOTIENT

En Kombineret Viden er Resultatet af
Kombineret Intelligens og Kombineret Bevidsthed –
Hjernens Sprog, Vores Organer, Krop, Vores Følelser
og Naturen omkring Os er Årsagen til
Begyndelsen af enhver Handling i Vores Liv,
Personligt såvel som i Forretning – Årsag og Effekt

NATASHA B. LAJEVARDI

METHODOLIGY PURPOSE

Algoritmen er Læren om Forståelse(evne), bygget på to Definitionstilstande.
De defineres som Operationel og Følelsesmæssig Kapacitet og findes ved at Beregne en Variabel
tilstand på tværs af 3 Tidslinjer – Fortid, Nutid og Fremtiden.
Denne Intelligenskombination skaber en ny forståelses(evne),
Der giver os en innovativ, bære(dygtig) og Afbalanceret måde at Leve og
Fungere på, for at opnå en mere Kvalitetsbaseret Tilstand.

DEN NYESTE VIDEN INDEN FOR UDVIKLING,
FORANDRING OG INTEGRATION

Algoritmen skaber Muligheder for Rådgivning om at opnå en Afbalanceret
Operationel og Følelsesmæssig Kapacitet, der igen Skaber Muligheder for
Forandring, Innovation og Integration.Read More

A(2)
WILL STAND FOR SUCCESSFUL
BUSINESS DEVELOPMENT,

SUSTAIN(ABLE ) ENTREPRENEURSHIP,
AND
INTELLIGENT LEADERSHIP
WITH ACTIVATION OF INDIVIDUAL RESOURCES

BASED ON
THE LAW OF DUALITY(DQ2) IN FOCUS.

Balancen Mellem Økonomisk og Emotionel Valuta – Instinktivt og Intuitivt(Management)

NATASHA B. LAJEVARDI

Dit Uddannelsesniveau eller Dit Vidensniveau fra
Livets Skole er lig med Størrelsen af Din Værktøjskasse.
Måden Du Oplever, Føler, Håndterer og Omdanner Viden
til Visdom, er den Bevidste Viden, der Viser Dig, hvordan
Du skal Anvende alle Værktøjer på en ”Resilient” Måde –
Kombineret Bevidsthed/Kombineret Intelligens

NATASHA B. LAJEVARDI

VIDEREFORMIDLING AF DEN OPDATEREDE VIDEN VIA:

HVAD? HVORDAN? HVORFOR? HVOR?

TILMELD DIG FOR AT FÅ NYHEDER I DIN INDBAKKE

ONLINE EVENT SÅSOM SEMINARER, WEBINARER, KURSER M.M.

VORES INSPIRATIONSFORTÆLLINGER INDEHOLDER:

PODCAST

VIDEOCAST

BLOG

AKADEMISKE BØGER

BASERET PÅ:

HVORFOR OS?

VORES UNIKKE TEORI

INTELLIGENTE ALGORITME

JUSTERINGSMETODIK

INTEGRERET I:

FOR: