ALGORITME

Algoritmen er Læren om Forståelse(evne), bygget på to Definitionstilstande.
De defineres som Operationel og Følelsesmæssig Kapacitet og
findes ved at Beregne en Variabel tilstand på tværs af 3 Tidslinjer –
Fortid, Nutid og Fremtiden.

Denne Intelligenskombination skaber en ny forståelses(evne),Read More

Dit Uddannelsesniveau eller Dit Vidensniveau fra
Livets Skole er lig med Størrelsen af Din Værktøjskasse.
Måden Du Oplever, Føler, Håndterer og Omdanner Viden
til Visdom, er den Bevidste Viden, der Viser Dig, hvordan
Du skal Anvende alle Værktøjer på en ”Resilient” Måde –
Kombineret Bevidsthed/Kombineret Intelligens

NATASHA B. LAJEVARDI

ALGORITME BASERET PÅ KOMBINERET INTELLIGENS

Meta Dualitetsteori(DQ2) er en Meta Filosofi(A2),
der skaber Konceptet Kombineret Intelligens(DQ2) eller Kombineret Bevidsthed(DQ2).
Med Kombineret Intelligens(DQ2) kan vi Øge vores (A2)Forståelses(evne).
Vi Rådgiver og Støtter Dig, Din Virksomhed og dine Medarbejdere i,
Hvordan du Bruger din samlede Kombinerede Intelligens(A2)
Operationel og Følelsesmæssig(ledelse) og Kapacitet til at Skabe en
Storslået Livs- og arbejdskvalitet(A2).
Vi er en del af Løsningen(A2),
som Bidrager til Optimeret Kapacitets(evne) og Afbalanceret Integration,
Innovation og Forandrings(evne).
Vi er specialiseret i at rådgive Virksomheder og Enkeltpersoner om,
Hvordan man Opretter en skiftende Bære(dygtige) ændringer(A2),
Transformationer og Hvordan man Udnytter Styrker og gør dem til Vækst.
Vi bruger Kvalitetsbaserede, Operationelle og Følelsesmæssige(DQ2) Tilstande –
Kombineret Intelligens (DQ2)Bære(dygtighed).

(A2)MetaDualiteten(DQ2),
En todelt Lov og alle seks Hypoteser Kombinerer alle eksisterende
Intelligenskvotienter(DQ2(2))
DE 4 DQ:

07-DUALITY SICENCE-INTELIGENCE QUOTIENT
25
% DQ1
DUALITY SCIENCE QUOTIENT
09-DIGITAL SICENCE-INTELIGENCE QUOTIENT
25
% DQ 2
DIGITAL SCIENCE QUOTIENT
10-INTELIGENCE QUODIRECT SICENCE-TIENT[2]
25
% DQ 3
DIRECT SCIENCE QUOTIENT
08-mangler navn
25
% DQ 4
DOMESTIC SCIENCE QUOTIENT

Kombineret Intelligens Skaber Balancen, der Fører til
Kapacitet og videre til Frigørelse af Forståelses(evnen)

NATASHA B. LAJEVARDI

25
%
DQ 1
25
%
DQ 2
25
%
DQ 3
25
%
DQ 4

(DQ2)INTELLIGENT(A2) (EMOTIONEL)ALGORITME(OPERATIONEL)

(KOMBINERET)BEVIDSTHEDS(EVNE)

(BÆREDYGTIG)BEVIDSTHEDS(EVNE)

EMOTIONEL ALGORITME INTELLIGENS
EAI

DET MANGLENDE LINK
Hvis et Systems Puls er den Emotionelle Kapacitet som en Emotionel Tilstand,
Har Vi et Svar på, hvor Vi Kan Finde Nok Brændstof til det Energi Input,
Systemet Kræver for at Kunne Fungere på en Ved(varende)
og ”Resilient” Måde Nu og i Fremtiden

NATASHA B. LAJEVARDI

DIGITAL ALGORITME INTELLIGENS
DAI

DET STÆRKE LINK
Hvis et Systems Tekniske Struktur
er den Operationelle Kapacitet lige som
Den Operationelle Tilstand i en Maskine –
Et Energi Output i ethvert System, så har Vi
allerede Svaret på, hvordan Vi Håndterer
den Emotionelle Konditions Energiske Input,
idet at – ved at Kombinere disse – Integrationen af
de to Forskellige Tilstande Giver Os en Kombineret
Ved(varende) Tilstand lige som et Energisk Output –
Altså Kombineret Bevidsthed eller et Kombineret
Intelligent Energi ”Blueprint” af dette System

NATASHA B. LAJEVARDI

METODIK
A(2)

Simplicitet er Resultatet af en Kompleksitet, som Skaber Muligheder for mange Forskellige Slags Simpliciteter, som igen er Resultaterne = Opnåelse af Mål

NATASHA B. LAJEVARDI

DEN MENNESKELIGE GENETISKE ENERGETISKE BLUEPRINT

META DUALITETSTEORI

Dualitet er Bære(dygtighed)
Bære(dygtighed) er Kvalitet
Kvalitet er Resultatet af
Afbalanceret Bevidsthed

NATASHA B. LAJEVARDI

LOVEN OM BEVIDSTHED(DQ2)

BEVIDSTHED er en Observatør, der er Ansvarlig for
Årsag og effekt af Hans/Hendes “Observationer”,
hvilket Skaber en form for Forståelse, Afhængig af
den Observerende parts Forståelses(evne) af
Omstændighedernes Effekt – de Omkringliggende
Energier, som er Årsagen til Begivenheden

NATASHA B. LAJEVARDI

HYPOTESERNE

Observationer er de Evner,
en Observant/Bevidsthed har.
Evner Kan Udvikles eller sættes i Stå,
idet de Forskellige Energier Skaber Bevægelser.
Afhængigt af hvilke Energier en Observant
Oprindeligt Arbejder med og ud fra,
og Afhængigt af den Måde Energierne
Håndteres og Bruges, Kan Observanten
Udvikle sig selv med Balancerende
Vækst/Bevidsthed, Forståelses(evner),
Medfølgende Større Perspektiverings(evner),
som Skaber Muligheder i Hans/Hendes Observationer

NATASHA B. LAJEVARDI

META DUALITETSTEORI, LOV & HYPOTESER

VORES INTELLIGENTE ALGORITME, EAI & DAI – DET MENNESKELIGE, GENETISKE, ENERGETISKE ``BLUEPRINT`` – VIDENSKABEN BAG KOMBINERET BEVIDSTHED

Med Meta Dualitet Bevidstheds-Teorien,
Kan Du Mestre Privat- eller Erhvervsliv
Kombineret og hver for sig med en Ved(varende)
og Kombineret Bevidsthed i Vækst og Balance,
for at Opnå Lykke i alle Aspekter af Livet

NATASHA B. LAJEVARDI

META DUALITETSTEORI(DQ2(2))

 

Urtidens Viden Afkodet og Opdateret til den Nyeste, Moderne Viden er Optimeret til at Begribe Evnen til Forståelse af Bevidstheden/Intelligens, der Skaber Bære(dygtighed) i ethvert System

NATASHA B. LAJEVARDI

LOV 1 – KOMBINERET BEVIDSTHEDS(EVNE)

En Kombineret Viden er Resultatet af
Kombineret Intelligens og Kombineret Bevidsthed –
Hjernens Sprog, Vores Organer, Krop, Vores Følelser
og Naturen omkring Os er Årsagen til
Begyndelsen af enhver Handling i Vores Liv,
Personligt såvel som i Forretning – Årsag og Effekt

NATASHA B. LAJEVARDI

LOV 2 – VEDVARENDE BEVIDSTHEDS(EVNE)

Forståelse af Stilhedens Sprog er at Lære
Bevidsthedens Sprog, for at rumme Personlig og
Forretningsmæssig Succes – Bære(dygtighed)

NATASHA B. LAJEVARDI

INTEGRATIONS(EVNE)

Det handler om Integration i den Viden,
som enhver Situation Udspringer fra,
for at Forstå Konsekvensen, den Resulterer i

NATASHA B. LAJEVARDI

TILFÆLDIGHEDS(EVNE)

Vælger man at Skabe, eller være en Del af,
en Skiftende Ved(varende) Forandring,
må man Forstå ”Det Store Hvorfor”,
og Skabe en Forståelse for
den Blinde Vinkel i denne Proces

NATASHA B. LAJEVARDI

HELHEDS(EVNE)

Vejen til Et Roligt, Lykkeligt og Let Liv
er at Finde Vejen til, Hvordan man ”Går”
Mindst Muligt og Gør Storartede Ting
ved at Bruge Helheden i Din Kapacitet –
Kombineret Bevidsthed.

NATASHA B. LAJEVARDI

INNOVATIONS(EVNE)

Original Innovation – Kombineret Intelligens, der fra et Indre perspektiv Forstår en
Kombineret Operationel & Emotionel
Tilstand – de Største Tænkere med
Kombineret Bevidsthed

NATASHA B. LAJEVARDI

DIVERGENS(EVNE)

Jeg Skaber Ikke Innovation og Er Ej Heller en Ledende
Innovator, hvis Jeg Gør, hvad Du Ønsker, Jeg Skal Gøre

.

NATASHA B. LAJEVARDI

CAPACITETS(EVNE)

En Optimeret Operationel & Emotionel Kapacitets(evne)
Skaber den Ledende Kombinerede Intelligens,
der Frigør Ved(varende) Energi

NATASHA B. LAJEVARDI

JUSTERINGSVÆRKTØJER

INTELLIGENT ENERGETISK EMOTIONELT & OPERATIONALT KOMPAS

Vi er en del af Løsningen(A2),
som Bidrager til Optimeret Kapacitets(evne) og Afbalanceret Integration, Innovation og Forandrings(evne).

Vi er specialiseret i at rådgive Virksomheder og Enkeltpersoner om,
Hvordan man Opretter en skiftende Bære(dygtige) ændringer(A2),
Transformationer og Hvordan man Udnytter Styrker og gør dem til Vækst.

Vi Rådgiver og Støtter Dig, Din Virksomhed og dine Medarbejdere i,
Hvordan du Bruger din samlede Kombinerede Intelligens(A2)
Operationel og Følelsesmæssig(ledelse) og Kapacitet til at Skabe en Storslået Livs-
og arbejdskvalitet(A2).

ET SKIFTE I MENSKELIG FORSTÅELSES(evne)
EN SKIFTE I MENSKELIG FORSTÅELSE!

At Udvikle sig og være Mere Tilpasningsdygtig til den Kommende Fremtid
Dette er Løsningen. Sådan får du Vedvarende Skiftende Ændringer –
Udvikling af vores Enkle måde at Forstå vores Intelligens(DQ2) for at håndtere og integrere (A2)
Kombineret Intelligens(DQ2) – kombineret Bevidsthed – (A2)Fremtidig videnskab(DQ)
Bære(dygtighed) på en mere Håndgribelig måde. Vi kan aktivere og Udvikle vores Evner inden for:

BÆREDYGTIGHEDS(EVNE)
INNOVATIONS(EVNE)
INTEGRATIONS(EVNE)
KAPACITETS(EVNE)
HELHEDS(EVNE)
TILFÆNDIGHEDS(EVNE)
DIVERGENS(EVNE)

For at Opnå en Afbalanceret Operationel og Følelsesmæssig Kapacitet,
der Skaber Muligheder for Forandring, Innovation og Integration,
som igen Skaber (A2)Muligheder(DQ2) til at Skabe en mere
Afbalanceret Tilstand i Enhver Orden eller System(DQ2).

Forskellige former for Forståelse eller  Bevidsthed Skaber et Mønster,
når de Interagerer med hinanden – som en Enhed i et System.
Hver Enhed har en Forståelses(evne), som er Nødvendig, hvis der Bliver
Behov for Integration mellem dem

NATASHA B. LAJEVARDI

5
PTS
EAI VÆKST
78
%
GENNEMSNITLIG SANDSYNLIGHED FOR FORANDRING
43
%
GENNEMSNITLIG DAI FORANDRING FOR VÆKST
-33
%
DAI FORANDRING FOR UDFASNING
5
PTS
EAI GROWTH
  • REJECTION
  • PHASED OUT
  • BALANCE
  • GROWTH
78
%
AVERAGE PROBABILITY FOR CHANGE
REJECTION
PHASED OUT
BALANCE
GROWTH
43
%
AVERAGE DAI CHANGE FOR GROWTH
  • GROWTH
-33
%
DAI CHANGE FOR PHASED OUT
  • PAST
  • PRESENT
  • FUTURE

Rigtigt eller Forkert er en Definition af Forståelse,
eller at Forstå en Anden Form for Definition af Forståelse

NATASHA B. LAJEVARDI

HVAD? HVORDAN? HVORFOR? HVOR?

TILMELD DIG FOR AT FÅ NYHEDER I DIN INDBAKKE

ONLINE EVENT SÅSOM SEMINARER, WEBINARER, KURSER M.M.

VORES INSPIRATIONSFORTÆLLINGER INDEHOLDER:

PODCAST

VIDEOCAST

BLOG

AKADEMISKE BØGER

BASERET PÅ:

HVORFOR OS?

VORES UNIKKE TEORI

INTELLIGENTE ALGORITME

JUSTERINGSMETODIK

INTEGRERET I:

FOR: